Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Försummelse av avfallslagen kan leda till en betydande avgift – det här är producentansvar inom avfallshantering

Media har under de senaste dagarna rapporterat om fallet där däckaffären har dömts att betala staten om en kännbar vinning av brott. Försummelsen av producentansvaret inom avfallshantering kan snedvrida konkurrensen mellan företagen och störa avfallshanterings- och återvinningssystem.

En betydande del av den finska avfallshanteringen och materialåtervinningen baserar sig på tillverkarnas, förpackarnas och distansförsäljarnas - det vill säga olika företagens – skyldighet att ordna avfallshanteringen av sina produkter som släppts ut på marknaden efter att produkterna tagits ur bruk. Producentansvaret omfattar förpackningar, ackumulatorer och batterier, bilar, elektriska och elektroniska produkter samt däck och papper.

När varje producentansvarigt företag tar hand om sina skyldigheter enligt lagen, delas kostnader jämnt mellan företagen och det kan garanteras en rättvis konkurrens mellan olika företag. Då fungerar avfallshanterings- och återvinningssystem på planerat sätt.

Producentansvaret sköts genom att ansluta sig till en sammanslutning för varje produktgrupp. Då sköter producentsammanslutningen alla lagstadgade insamlings-, återvinnings- och informeringskrav samt rapportering till myndigheterna för företaget.

Läs mera

Försummelse av avfallslagen kan leda till en betydande avgift – det här är producentansvar inom avfallshantering (NTM-centralens meddelande 15.12.2022)