Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

De självstyrande områdena borde vara effektiva och tydliga kundserviceorganisationer

Utredare, minister Lauri Tarastis förslag till hur närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralen) uppgifter borde ordnas är i huvudsak lyckat. Särskilt bra finner vi förslaget om att från NTM-centralerna, arbets- och näringsbyråerna, landskapsförbunden och delvis också kommunerna och regionförvaltningsverken ta de uppgiftshelheter som omfattar företagsutveckling och bidrar till näringslivets konkurrenskraft, arbets- och näringstjänsterna och de uppgiftshelheter som omfattar utveckling av jordbruket och landsbygden och överföra dem till landskapen.

Läs mera:


Regional information