Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Itäsuomalainen kehittämishankkeiden haku maaseutuohjelmasta (Itä-Suomi)

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset avaavat erillishaun ensisijaisesti alueiden välisille hankkeille seuraavista teemoista:

  • Voimaannutetaan kirkonkylät ja kyläkeskukset

Teemassa tavoitellaan hankkeita, joilla lisätään maaseututaajamien elinvoimaisuutta, varmistetaan palveluiden monipuolistumista ja uusitumista, kehitetään uutta toimintaa vajaakäyttöisille kiinteistöille, parannetaan asukkaiden viihtymistä kirkonkylillä ja vahvistetaan vaikutusmahdollisuuksia omaan toiminta- ja elinympäristöönsä.

Lisätietoja: Kaija Siikavirta, maaseutuasiantuntija, kaija.siikavirta(a)ely-keskus.fi, p. 029 502 4087, Etelä-Savon ELY-keskus

  • Uudet digitaaliset ja logistiset ratkaisut haja-asutusalueiden voimavaraksi

Hankkeiden tavoitteena on saattaa yhteen pk-yrityksiä tuomalla esille uusia logistiikkayhteistyön malleja, kehittää digitaalisia alustoja ja toimintoja, joita voidaan hyödyntää kuljetusten järkevään yhdistelyyn. Pääpaino hankkeissa tulee olla haja-asutusalueiden logistissa ongelmissa. Hankkeiden tulee tuottaa konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä ja niissä tulee ilmetä yritysten saama hyöty yhteistyöstä.

Lisätietoja: Maaseutuasiantuntija Eija Äärilä, eija.aarila(a)ely-keskus.fi, p. 029 502 6623 Pohjois-Savon ELY-keskus

  • Matkailualan yhteistyön kehittäminen/matkailuyritykset kilpailijoista kumppaneiksi

Teemassa painotetaan yhteistyön kehittämistä majoitusyritysten ja muita palveluja matkailuasiakkaille tuottavien tahojen kesken siten, että asiakkaat ja palvelut kohtaavat nykyistä paremmin. Hankkeissa tulee kiinnittää huomiota Suomen matkailustrategian 2015-2025 "Yhdessä enemmän - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun" (TEM raportteja 2/2015) mukaisiin tavoitteisiin. Teemaan odotetaan erityisesti yritysryhmien kehittämishankkeita, jolloin hankkeessa voidaan tehdä yrityskohtaista ja yhteistä kehittämistyötä.

Lisätietoja: Jukka Kotro, yritysasiantuntija, jukka.kotro(a)ely-keskus.fi, p. 029 502 4057 (ti-to), Etelä-Savon ELY-keskus

  • Elintarvikevienti nousuun

Elintarvikeviennin edistäminen on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista. Teemassa painotetaan yhteistyön kehittämistä yli maakuntarajojen elintarvikeyritysten ja muiden alalla toimijoiden kesken. Tähän teemaan toivotaan yritysryhmien kehittämishankkeita, jotka kohdistuvat elintarvikkeiden ja erityisesti luomu- ja luonnontuotteiden jalostuksen ja vientivalmiuksien lisäämisellä.

Lisätietoja: Tapani Mikkonen, yritysasiantuntija, tapani.mikkonen(a)ely-keskus.fi, p. 029 502 6079, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

 

Hankkeiden valinnassa annetaan etusija hankkeille, joissa on toimijoita/yrityksiä useammasta itäsuomalaisesta maakunnasta. Erillishaku koskee valintajaksoa 1.3.-31.5.2017. Hankehakemukset tulee tehdä sähköisenä Maaseutuviraston Hyrrä-järjestelmään 31.5.2017 mennessä ja osoittaa sille ELY-keskukselle, jonka alueella on eniten suunnitellun hankkeen toimintaa. Kyseessä olevalla valintajaksolla otetaan vastaan myös muita alueellisia ja alueiden välisiä hankkeita.

Lisätietoja yllä olevasta Itäsuomalaisesta kehittämishankkeiden hausta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa antaa maaseutuasiantuntija Eija Äärilä, eija.aarila(a)ely-keskus.fi, p. 0295 026 623


Regional information