Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Itämerirahaa jätevedenkäsittelyn tehostamiseen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Määrärahaa voivat hakea Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueen vesihuoltolaitokset, ensisijaisesti kuitenkin Saaristomeren valuma-alueen laitokset, jotka haluavat tehostaa jätevedenpuhdistustoimintaansa. Rahoitusta myönnetään enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Rahoitettavissa hankkeissa tulee selvittää ja suunnitella toteutettavia tehostamistoimenpiteitä, joilla nykyisestä puhdistamosta saataisiin mahdollisimman hyvä puhdistustulos erityisesti fosforin- ja typenpoiston osalta. Rahoitusta myönnetään esimerkiksi tehostamistoimien selvittämiseen, mahdollisten koeajojen järjestelyihin, henkilökunnan koulutukseen ja tarvittaviin vähäisiin muutostöihin. Haku ei koske hankkeita, jotka sisältävät laajennus- ja peruskorjausinvestointeja.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät oheisesta liitteestä

Rahoitusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin muitakin Saaristomeren tilan parantamiseen liittyviä hankkeita
> hakulomake

Lomakkeen tiedoista poiketen hakulomake palautetaan joko kirjeellä osoitteeseen
Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 TURKU tai
sähköisesti kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi

Hakemukset tulee jättää viimeistään 30.9.2013.

Lisätiedot:

Johtava vesihuoltoasiantuntija Jyrki Lammila, p. 0295 022 890, jyrki.lammila(at)ely-keskus.fi
Suunnitteluinsinööri Minna Nummelin, p. 0295 022 917, minna.nummelin(at)ely-keskus.fi

Turussa 22. päivänä elokuuta 2013
Varsinais-Suomen ELY-keskus


Regional information