Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Invandrare i Nyland får allt bättre integrationsutbildning (Nyland)

I Nyland satsade man ifjol på att utveckla integrationsutbildningens kvalitet på flera olika sätt. Utbildningens nivå, gemensamma metoder och kunnandet har förbättrats tillsammans med tjänsteleverantörerna.

ELY-centralen i Nyland följde aktivt med studeranderesponsen från utbildningen 2019. I rapporten infördes en trafikljusmodell som visar hur enskilda grupper har lyckats i förhållande till genomsnittet. Utgående från responsen var de studerande mycket nöjda med utbildningen (feedback 4,12/5). Studerandegrupperna intervjuas också regelbundet för att man ska få förstahandsinformation om deras erfarenheter.

Med hjälp av det nya frågeformuläret KOTOPALA samlar man systematiskt in respons på utbildningarna av arbets- och näringsbyråernas experter.

I anskaffningspriset för integrationsutbildning beaktas goda resultat, såsom att de studerande sysselsätts eller att fortsatta planer genomförs.  Utbildare som åstadkommer goda resultat gällande till exempel effektivitet och sysselsättning, erhåller särskilda ersättningar.

Utbildningar som ELY-centralen ordnar

ELY-centralen i Nyland ordnar integrationsutbildning som inledande arbetskraftsutbildning för invandrare i Nylands område. Utbildningen omfattar studier i det finska språket och kommunikationsfärdigheter samt arbetslivs- och samhällsfärdigheter och personlig handledning. Utbildningen tar normalt cirka ett år. Målet är att invandraren ska få tillräckliga färdigheter för att klara sig i Finland och att hen ska hitta antingen arbete eller lämplig vidareutbildning efter utbildningen. 

En invandrare i den inledande fasen och som har anmält sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån, kan delta i integrationsutbildningen. År 2018 påbörjade över 5500 kunder integrationsutbildning i Nyland, vilket utgör cirka 40 % av utbildningen i hela Finland. Utbildningen sköts av 11 serviceproducenter. Utbildning kan ordnas på 14 olika orter i Nyland.

Utbildning kan ordnas snabbt

Integrationsutbildning erbjuds olika målgrupper, såsom personer som lär sig språk snabbt, personer som är i behov av särskilt stöd samt högt utbildade personer. Utbildningsurvalet ökade enormt under 2019 då den nya modellen för integrationsutbildning i huvudstadsregionen togs i bruk.

Utbildningar börjar varje månad. I genomsnitt måste en invandrare vänta i högst tre månader från språktestet till utbildning. Utbildningsalternativen finns presenterade i broschyrer på sammanlagt 9 olika språk.

Språkutbildning också på högre nivå

Förutom integrationsutbildning utvecklas det nya utbildningar för arbetslösa invandrare i Nyland, som förbättrar språkkunskaperna och förmågan att söka arbete samt ökar yrkeskompetensen. Som en del av den nationella strävan att utnyttja kompetensen hos internationella sakkunniga erbjuds nu till exempel språkutbildning för högt utbildade invandrare i Nyland. Utbildningens mål är att deltagarna ska uppnå avancerade språkanvändares språkkunskaper (C1) och hitta högkvalificerade arbeten.

Ytterligare information:

  • Specialplanerare Ruslan Haarala (0295 021 072, ruslan.haarala@ely-keskus.fi)
  • Specialplanerare Taneli Kuusiholma (0295 021 049, taneli.kuusiholma@ely-keskus.fi)
  • Specialplanerare Lea Savolainen (0295 021 102, lea.savolainen@ely-keskus.fi)