Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Innovaatio- ja kansainvälistymispalvelut säilyvät maakunnissa (Keski-Suomi)

Hallituksen keväällä 2016 tekemän päätöksen mukaisesti 18 maakuntaan on nimitetty Team Finland -kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori.
He aloittivat tehtävissään vuoden 2017 alussa ja siirtyvät 2019 alusta perustettaviin maakuntiin.

Koordinaattorit​ edistävät maakunnissa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja toimivat linkkinä maakuntien ja valtionhallinnon toimijoiden välillä. Keski-Suomen Team Finland -kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattoriksi on valittu Jouni Hynynen.

"Team Finland koordinaattorina teen tiivistä yhteistyötä yrityspalveluja tarjoavien yhteistyökumppaneiden - kuten esimerkiksi kehittämisyhtiöt - kanssa. Näin saamme kartoitettua mahdollisimman hyvin yritysten tarpeet ja voimme kohdentaa palvelumme oikein", kertoo Jouni Hynynen.

Vuoden 2017 alussa innovaatio- ja keksintötoimintaa ja liiketoiminnan kansainvälistymistä koskevat kehittämis- ja koordinaatiotehtävät sekä pieniä energiatukia koskevat tehtävät siirtyivät ELY-keskuksista Tekesiin. Lisäksi TEM siirtää laivanrakennuksen innovaatiotuet Tekesiin.
Näitä tehtäviä hoitavan ELY-keskusten kasvu ja innovaatiot -yksikön henkilöstön työnantajaksi vaihtui Tekes. Henkilöiden toimipisteet ja tehtävät säilyivät siirrossa ennallaan. Siirto ei vaikuta asiakkaiden palveluun tai kesken olevien hankkeiden käsittelyyn.

Asiakkaiden palvelu ja hankkeiden käsittely jatkuvat ennallaan

Asiakkaiden palvelu ja hankkeiden käsittely jatkuvat siirron aikana ja sen jälkeen katkoksitta. Uudet innovaatio- ja energiatukihakemukset osoitetaan tammikuusta lähtien Tekesille ja Tekes tekee päätökset niistä. Samalla otetaan käyttöön sähköinen asiointi kaikissa hankkeissa.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Pasi Patrikainen, p. 0295 024 860

Valtakunnallinen uutinen


Regional information