Navigeringsmeny

Regional information

Inarin taajaman parannustyöt on aloitettu (Lappi)

Valtatien 4 parantamistyöt Inarin taajamassa ovat käynnistyneet. Rakennustyöt aloitetiin toukokuun alussa nykyisen valaistuksen purkamisella, ja nyt jatketaan reunakivien purkamista. Rakentaminen alkaa heti, kun lumet ovat sulaneet. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan lokakuun loppuun mennessä.

Kesän aikana uusitaan kevyen liikenteen väyliä erottamalla ne piha-alueista kiveyksillä ja graniittipylväillä. Uutta kevyen liikenteen väylää rakennetaan Menesjärven tiehaaran ja Juutuajoen välille 180 metrin matkalle. Sarviniementien, Postimaantien ja Nukkumajoen risteysalueille rakennetaan saarekkeita ja taajaman valaistus uusitaan. Valtatie 4 päällystetään uudelleen Nukkumajoelta Sarviniemen tiehaaraan.

Myös liikekiinteistöjen piha-alueita parannetaan uusilla liittymillä ja paikoitusalueilla. Hankkeessa peruskorjataan myös katuverkkoa Inarin ja Ivalon taajamissa.

Inarin taajaman parantamisella sujuvoitetaan liikennettä, parannetaan liikenneturvallisuutta sekä keskustan viihtyvyyttä.

Hankkeen urakkahinta on 2 251 000 M€. Hankkeelle on myönnetty EAKR-rahoitusta. Kustannuksiin osallistuu Lapin ELY-keskuksen lisäksi myös Inarin kunta. Urakoitsijana toimii Destia Oy.

LISÄTIETOJA:

Projektipäällikkö Antero Erkinjuntti, puh 0295 037 217, antero.erkinjuntti(at)ely-keskus.fi

Euroopan aluekehitysrahaston logo.Vipuvoimaa EU:lta logo.

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)