Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Enkät om klimatarbetet till kommunerna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (landskapen i Österbotten)

NTM-centralerna i Södra Österbotten och Österbotten karterar tillsammans med förbunden i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten hurdant klimatarbete som har bedrivits och planeras i kommunerna. Målet är även att reda ut om kommunerna har behov av information till stöd för klimatarbetet. Utgående från enkäten kan vi kartera klimatarbetets tillstånd i regionen och planera bland annat infoseminarier med klimattema för kommunerna. Svarstiden på enkäten utgår i slutet av september.

Frågorna i enkäten gäller det klimatarbete som har gjorts i kommunerna, handlingssätt som har tillämpats eller projekt, med vilka man har strävat efter att förbättra miljöns tillstånd och minska utsläppen. Klimatarbetet kan höra samman med exempelvis trafik, mat, upphandling, energi, utbildning, ändring av handlingssätt eller cirkulär ekonomi. Även ökning av kolsänkorna såsom att inrätta frivilliga skyddsområden kan klassificeras som klimatarbete.

Kontaktuppgifter

 

NTM-centralen i Södra Österbotten: Sonja Lukkarinen, klimatexpert:  sonja.lukkarinen@ntm-centralen.fi  

NTM-centralen i Österbotten: Sirkku Wacklin, chef för verksamhetsstället: sirkku.wacklin@ntm-centralen