Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Ekofastan börjar 5.3

Den sju veckor  långa kampanjen Ekofasta genomförs för redan tredje gången. Fastan börjar 5.3 och avslutas på påsken 19.4. Ekofastan uppmuntrar oss att minska vårt koldioxidavtryck och begrunda vad stillhet och måttfullhet betyder i vår egen vardag. Konsumenternas val gör skillnad. Av Finlands koldioxidavtryck kommer nästan 70 procent av privatkonsumtionen: tranporter, mat, boende och köp av varor och tjänster. Under ekofastan kan man t.ex. ta kollektivtrafiken i stället för egen bil, använda mindre varmt vatten eller äta vegetariskt. Eller kanske bara stanna upp och ägna mer tid åt de närstående. Mer fastetips finns på kampanjens webbplats.


Regional information