Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Iijoella torjutaan hyyde- ja suppopatoja (Pohjois-Pohjanmaa)

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kainuun prikaatista saatu virka-apuosasto torjuivat suppopadosta aiheutuvaa vaaraa eilen ja tänään Iijoella Taivalkoskella.

Eilen aamupäivällä saadun ilmoituksen mukaan Iijokeen muodostunut suppopato ja sen aiheuttama vedennousu uhkasi kalanviljelylaitosta. Tilanteen kartoituksen jälkeen todettiin, että padon purku on toteutettava kiireellisesti. Purkua ei voitu tehdä koneellisesti, minkä vuoksi vaihtoehdoksi jäi suppopadon purku heittopanoksilla. Tehtävään pyydettiin ja saatiin puolustusvoimien virka-apuosasto Kainuun prikaatista.

Suppopato laukaistiin heittopanoksilla räjäyttämällä tänään aamupäivällä. Pato lähti liikkeelle kolmannen panoksen jälkeen, jolloin myös vesipinta lähti nopeasti laskuun. Tilanne on tältä erää ohi.

Ennen vesistössä tehtyjä toimenpiteitä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja PVO-Vesivoima olivat sopineet Koston- ja Irnijärvistä juoksutettavan virtaaman hetkellisestä pienentämisestä, jotta vahingot Iijokivarressa saataisiin estettyä.

Hyyde- ja suppopadot muodostuvat tyypillisesti jääkannettomien jokiosuuksien eli koskipaikkojen alapuolelle. Avoinna olevassa joessa virtaava vesi alijäähtyy kovilla pakkasilla ja muodostuneet jääkiteet takertuvat joen pohjaan muodostaen hyydepatoja. Lumisade edesauttaa kiteiden ja supon muodostumista pahentaen tilannetta.

Vesitilannetta voi seurata verkossa osoitteessa ymparisto.fi/vesistoennusteet sekä twitterissä tilillä POPTulvat.

Lisätietoja:

Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 044 703 8608
Vesivararyhmän päällikkö Heli Harjula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 4896  


Regional information