Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Vågor.

Växthusgasutsläppen orsakade av mänsklig verksamhet har medfört betydande förändringar i klimatet

Den vetenskapliga förståelsen för klimatförändringarna har ytterligare ökat och resultatet är tydligt: den globala medeltemperaturen har stigit med ca 1,1 °C jämfört med förindustriell tid och människans verksamhet har orsakat nästan all denna uppvärmning. Halterna av växthusgaser i atmosfären, temperaturen och havsytan stiger och glaciärerna minskar snabbare än på tusentals år. I den arktiska regionen värms klimatet upp snabbare än på jorden i genomsnitt – upp till dubbelt så snabbt.

IPCC:s rapport granskar hur utsläppens utveckling påverkar klimatet. Bedömningen av klimatets känslighet för växthusgasutsläpp har preciserats ytterligare. Detta gör det möjligt att på ett mer tillförlitligt sätt bedöma vilken mängd utsläpp som motsvarar 1,5 graders uppvärmning och när den kommer att uppnås i olika scenarier.

Enligt alla de scenarier som använts i rapporten kommer temperaturhöjningen på 1,5 °C sannolikt att överskridas senast i början av 2030-talet. Om vi drastiskt kan minska utsläppen av växthusgaser till noll före mitten av seklet är det möjligt att jordens medeltemperatur åter sjunker med 1,5 grader i slutet av seklet. 

Uppvärmningen kan med andra ord stoppas endast genom att vi utan dröjsmål minskar de koldioxidutsläpp som orsakas av mänsklig verksamhet till noll och genom att vi kraftigt skär ner utsläppen av andra kemiska föreningar. Utöver utsläppsminskningen måste också koldioxid i atmosfären bindas för att klimatförändringarna ska bromsas.

Läs mer:

IPCC:s rapport: Mänsklig verksamhet har lett till aldrig tidigare skådade förändringar i vårt klimat, 9.8.2021 (ym.fi)