Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Idébank för nya landsbygdsutvecklingsprojekt i Österbotten (NTM-centralen i Österbotten)

Som det nu ser ut blir det möjligt att ansöka om projektfinansiering ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 tidigast i början av år 2015. Landsbygdsprogrammet godkänns av EU-kommissionen tidigast hösten 2014, varefter den nationella lagstiftningen ännu ska godkännas och det elektroniska datasystemet färdigställas. Detaljerna i stödvillkoren är ännu öppna, men möjligheterna att stöda projektverksamhet verkar fortsättningsvis vara åtminstone lika mångsidiga som under den utgående programperioden.

Även om det ännu är gott om tid innan det officiellt blir möjligt att ansöka om stöd, så vill NTM-centralen i Österbotten redan i detta skede kartlägga och sammanställa preliminära projektförslag. Idéer som uppstår ur de regionala aktörernas egna behov är av avgörande betydelse för utvecklingen av landsbygden och inriktningen av projektfinansieringen. Genom att klicka på länken nedan öppnas en blankett som kan användas för att konfidentiellt meddela projektidéer till NTM-centralen.

Till blanketten


Regional information