Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Bättre konkurrenskraft, effektivitet och hållbarhet med innovationsgrupper

Har du ett problem i primärproduktionen? Om du löser problemet kan det leda till en innovation som ger nytta för många andra? Lösningen ökar förtagens produktivitet, effektivitet och hållbarhet? Lösningen förnyar jord- och skogsbruket eller bidrar till bioekonomi?

Om du svarade ja, bekanta dig gärna med finansieringsmöjligheterna. Med finansieringen stöds landsbygdens innovationsgrupper, dvs. EIP-grupper.

Innovationsgrupperna förbättrar jordbrukets och den övriga primärproduktionens produktivitet, effektivitet och hållbarhet. I verksamheten kopplas samman företagarnas praktiknära kunnande och de övriga experternas kunskap. Grupperna löser ett identifierat problem och skapar en innovation som kommer till allmän användning.

Landsbygdens innovationsgrupp består minst av två parter:

  1. företag inom jordbruk, skogsbruk, bearbetning av jordbruksprodukter och därtill knutna bioekonomiföretag
  2. med tanke på problemet väsentliga experter (organisationer), t.ex. forskare, rådgivare, föreningar

Idéefterlysningen pågår 15.3 - 27.4.2017. Anvisningen och blanketten hittar du på följande webbsidan då efterlysningen börjar.

Läs mera:


Regional information