Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

I oktober fanns det 232 400 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av oktober sammanlagt 232 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 26 700 färre än ett år tidigare och 500 färre än föregående månad.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 129 500 kunder hos kommunförsöken, vilket är 9 500 färre än i oktober föregående år. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade.

Under oktober 79 800 anmäldes nya lediga jobb, det vill säga 11 800 färre än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 160 500 lediga jobb, vilket är 9 100 färre än för ett år sedan.

Läs mer

I oktober fanns det 232 400 arbetslösa arbetssökande (22.11.2022, tem.fi)