Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

En välmående landsbygd med lokala krafter - 54 nya Leadergrupper inleder arbetet

Jord- och skogsbruksministeriet har valt 54 Leadergrupper som under åren 2015–2020 utvecklar landsbygden över hela landet. Grupperna är lokala utvecklingsföreningar som beviljar finansiering för företag och olika utvecklingsprojekt. Leader innebär arbete med låg tröskel, vilket gör det möjligt för invånare att delta och inverka på frågor som behöver förbättras i levnadsmiljön. Under åren 2007 – 2013 bidrog Leader till att skapa över två tusen nya arbetstillfällen. Över 800 nya företag fick startstöd. Antalet utvecklingsprojekt, som handlade bland annat om att stödja hemmaboende äldre personer med hjälp av en telefontjänst som drivs av frivilliga samt om att hitta unga som vill etablera som företagare, var sammanlagt över 7 700.

Leaderarbetet finansieras med medel från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Ungefär fem procent av programmedlen går till Leader. Grupperna fick sammanlagt 300 miljoner euro som består av EU-medel samt av statliga och kommunala medel. Varje grupp har tagit fram en utvecklingsstrategi som inverkade på storleken av gruppens finansiering. Medel reserverades i synnerhet för glesbygden och kärnlandsbygden.

Ansökan om stöd för landsbygdsutveckling inleds under våren 2015. Lokala Leadergrupper eller närings-, trafik- och miljöcentralerna ger mer information om stöden.

Läs mera:


Regional information