Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Hyvässä yhteistyössä samaan suuntaan (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus pitivät Kaakkois-Suomen ohjaamoverkoston kehittämistiimin ja nuorisofoorumin kokouksen ELY-keskuksen toimitiloissa Kouvolassa 25.5.2016.


Ritva Kaikkonen ja Liisa Sahi avasivat tilaisuuden

Ritva Kaikkonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta kertoi ajankohtaisia kuulumisia ja terveisiä valtakunnallisilta työpajapäiviltä teemoista nuorisotakuu, Kohtaamo ja Ohjaamot sekä ammatillisen koulutuksen reformi.

Kohtaamon toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 ovat

  • rakentaa ja levittää Ohjaamo-toimintamallia
  • visioida ja rakentaa verkko-ohjauspalvelu
  • tutkia ja arvioida Ohjaamoja ja verkkopalvelua
  • rakentaa Ohjaamojen ja verkkopalvelun brändiä ja vaikuttaa toimintaympäristöön viestinnällä
  • sovittaa yhteen Ohjaamot ja verkko-ohjauspalvelu sekä juurruttaa ne pysyviksi.

Kaakkois-Suomen ohjaamoverkosto oli vahvasti sitä mieltä, että Kohtaamon tavoitteet vastaavat Kaakkois-Suomen Ohjaamojen tarpeita. Ohjaamojen toimenpiteet tähtäävät pysyvään toimintaan.

Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoi nuorisotyön palvelujen saatavuudesta ja peruspalvelujen arvioinnista. Kunnan koko, maantieteellinen laajuus, sijainti tai käytetyt resurssit eivät suoraan kerro saatavilla olevien palvelujen määrää. Palveluiden saavutettavuuteen vaikuttavat yhteistyö muiden kuntien tai oman kunnan toimijoiden kanssa, uudet toimintakentät (liikkuvat palvelut, uusien tilojen hyödyntäminen) sekä verkossa toimivat palvelut.


Kaija Blom Etelä-Suomen aluehallintovirastosta


Pekka Mutanen Hämeen ELY-keskuksesta ja Kaisa Heimonen Kotkan ohjaamosta.

Kotkan Ohjaamon ESR-osarahoitteinen hanke on saanut myönteisen päätöksen. Hankkeen aikana Kotkan Ohjaamossa etsitään ja toteutetaan uusia työ- ja toimintamalleja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten kesken nuorten hyvinvoinnin ja erityisesti työllisyyden edistämiseksi. Kokeilukulttuuria toteutetaan rohkealla, avoimella ja yhteisöllisellä työotteella. Ohjaamossa työskenteleville työntekijöille järjestetään koulutusta ja yhteistyötä ja verkostotyöskentelyä vahvistetaan. Nuoret voivat käyttää Ohjaamon tiloja järjestääkseen erilaisia vertaisryhmien tapaamisia. Nuoret ovat myös tiiviisti mukana Ohjaamon suunnittelussa, kehittämisessä ja toiminnassa.

Tavoitteena helposti lähestyttävät ohjauspalvelut

Ohjaamo kokoaa laajasti yhteen ohjauksen peruspalveluja ja työelämän toimijoita siirtymävaiheissa olevien nuorten tukemiseksi. Ohjaamojen tavoitteena on tukea nuorten kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työhön.

Kohtaamo koordinoi Ohjaamojen ja verkko-ohjauspalvelun valtakunnallista kehitystyötä. Hanke toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla useiden hallinnonalojen, työelämän ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Keski-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta. 


Mikko Tani Kouvolan Ohjaamosta ja Sanna Taimisto OTE-nuorten työpajalta


Tuula Soininkallio (vas.) ja Katja Bergbacka Kouvolan kaupungilta, Merja Ekqvist Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Pirjo Laiho ja Tiia Piikki Kaakkois-Suomen TE-toimistosta

Kaakkois-Suomen ohjaamoverkoston kehittämistiimin ja nuorisofoorumin kokouksen 25.5.2016 aineistot:


Regional information