Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Hyvä YVA -kunniamaininta Pirkanmaalle (Pirkanmaan ELY-keskus)

Yva ry jakaa vuosittain Hyvä YVA- palkintoja ansiokkaista ympäristövaikutusten arvioinneista.  Tänä vuonna Yva ry myönsi kunniamaininnan Kemira Chemicals Oy:lle YVA-menettelystä "Kemira Chemicals Oy:n märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon siirtäminen Sastamalaan". Hankkeen yhteysviranomaisena toimi Pirkanmaan ELY-keskus. Yhteysviranomainen arvioi, onko hankkeen ympäristöarvioinneissa esitelty hankkeen ympäristövaikutukset riittävällä tasolla.

Kunniamaininta myönnettiin ansiokkaasta YVA-menettelyn riskien arvioinnista ja poikkeustilanteiden vaikutusten arvioinnista. Yva ry katsoi, että menettelyssä on poikkeuksellisen laajasti arvioitu toimintaan, rakentamisvaiheeseen sekä mahdollisiin poikkeustilanteisiin liittyviä riskejä. Riskien arvioimiseksi laadittiin mm. kemikaalionnettomuustilanteita koskeva vesistömallinnus, joka antoi uutta merkittävää tietoa haitallisten yhdisteiden nopeasta leviämisestä kohti alavirran vedenottoa ja tekopohjavesilaitosta. Poikkeustilanteiden vaikutusarviointi ulottui näin laajalle tarkastelualueelle, yli maakunnan rajojen. Arvioinnissa tarkasteltiin mahdollisia poikkeustilanteiden vaikutuksia mm. Turun seudun vesihuollon ja sen 300 000 asiakkaan kannalta sekä vaikutuksia Kokemäenjokeen rajoittuvaan Natura-alueeseen. Huolellisen arvioinnin avulla tunnistettiin riskien hallinnan vaativuus hankkeen jatkosuunnittelussa.

Yhteinen aloituskokous sujuvoitti YVA-menettelyä

Ennen YVA-menettelyn vireilletuloa järjestettiin aloituskokous (neuvonta- ja ohjaustilaisuus sekä hankkeen esittely) Pirkanmaan ELY-keskuksen YVA-menettelyyn osallistuville asiantuntijoille ja alueellisille viranomaisille. Virallisesti YVA-lain mukainen  määrämuotoinen  menettely alkaa YVA-ohjelman toimittamisella ELY-keskukselle.

Aloitustapaaminen sujuvoitti osaltaan YVA-menettelyä, sillä sen avulla tunnistettiin hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset, ja arviointiin parhaiten soveltuvien arviointimenetelmien valinta ajoittui jo YVA-ohjelman aloitus- ja luonnosvaiheeseen. Aloituskokouksesta saatiin eri osapuolilta hyvää palautetta mm. siitä, että tapaamisessa osallistujat saivat hankkeesta heti hyvän kokonaiskuvan. Hyvien alkuvalmistelujen ansioista virallinen YVA-prosessi kesti vain seitsemän kuukautta. YVA-menettelyt kestävät keskimäärin yhden vuoden.

Yva ry on vuonna 1994 perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken. Se edistää osallistuvaa ja eri arvot esille tuovaa suunnittelua.

Vuoden Hyvä YVA -palkinto myönnettiin Helen Oy:lle YVA-menettelystä "Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisääminen" –YVA-hankkeesta.

Hyvä YVA –kunniamaininnan sai Kemira Chemicals Oy. Vas. Leena Ivalo (Pirkanmaan ELY-keskus), Anne Nikula-Ranne (Kemira Chemicals Oy) sekä Lena Korkea-aho (ENVIRON Corporation Finland Oy). Kuva: Erkki Ikäheimo.

Lisätietoa:


Regional information