Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

HYVÄ SOVA -palkitussa hankkeessa myös ELY-keskus mukana (Pirkanmaan ELY-keskus)

Hyvä SOVA -palkinto myönnettiin tänä vuonna ympäristöministeriön asettamalle valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintastrategian vaikutusarviointi -hankkeelle, jonka laatimiseen myös Pirkanmaan ELY-keskus on osallistunut.

Yva ry myöntää vuosittain Hyvä YVA (ympäristövaikutusten arviointimenettely) ja Hyvä SOVA (suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi) -palkinnot kannustukseksi ja huomion kiinnittämiseksi johonkin vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. Hyvä YVA -palkinnon sai tänä vuonna Kotkamills Oy YVA-menettelystä Kotkamills Oy:n tuotantosuunnan vaihto: Flying Eagle.

Työryhmissä laajaa osaamista ja vankkaa ammattitaitoa

Pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian laadinnasta vastanneeseen työryhmään, strategian laadintaa tukeneeseen projektiryhmään sekä eri valmisteluryhmiin saatiin laaja osallistujakunta, jossa oli edustettuna monipuolisesti pilaantuneiden maa-alueiden kysymysten parissa työskenteleviä tahoja.

Strategian laadintaa tukeneen projektiryhmän puheenjohtajana työskenteli ympäristöinsinööri Kari Pyötsiä ja jäsenenä Satu Honkanen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

  • Strategian laadintaa tukeneen työryhmän osallistuneilla oli laaja asiantuntemus pilaantuneiden maa-ainesten riskienhallista. Ryhmän asiantuntemus ja kokemus näkyvät lopputuloksessa, toteaa työryhmän puheenjohtajana toiminut Kari Pyötsiä.

"Strategian vaikutusarviointi on tehty varsin kattavasti huomioiden myös ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset. Pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian mukainen lähestymistapa sekä osana strategiaa ehdotetut tietojärjestelmien kehittämistoimet, tutkimushankkeet ja tietoisuuden ja vuorovaikutuksen tehostaminen todennäköisesti edistävät pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvien hankkeiden vaikutusarviointia sekä tarkoituksenmukaisia kunnostustoimia tulevaisuudessa", YVA ry:n perusteluissa todetaan.

Pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintastrategian päämääränä on saada hallintaan eri syistä pilaantuneiden maa-alueiden riskit terveydelle ja ympäristölle vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteena on kartoittaa kohteet, valinta niistä merkittävimmät kunnostettaviksi sekä kehittää uusia kunnostusmenetelmiä, jotka ovat kustannustehokkaita, säästävät luonnonvaroja, minimoivat haitalliset ympäristövaikutukset ja edistävät kiertotaloutta.

Hyvä Sova -palkinnon vastaanottivat 6.4.2016 Outi Pyy (Suomen ympäristökeskus), Anna-Maija Pajukallio (YM) ja Sari-Anne Tikkanen (Suomen ympäristökeskus).

 


Regional information