Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Nästan 1,6 miljoner euro till förbättring av kvaliteten på dagvatten och avlägsnande av skadliga ämnen

Programmet för effektiviserat vattenskydd finansierarelva dagvattenprojekt. Dagvattnens kvalitet förbättras och skadliga ämnen avlägsnas från dem i de projekt som understöds. Skadliga ämnen kommer i vattendragen från avloppsreningsverk samt dagvattnen, dvs. från städernas byggda ytor som sköljning av smält- och regnvatten.

I projekten utreds bland annat mängden skadliga ämnen och utsläppskällor i dagvattnen. Dessutom utvecklas metoder för att kontinuerligt följa upp kvaliteten på och belastningen av dagvattnen samt för rengöring av dagvattnen.

Hantering av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen är ett tema i programmet för effektiviserat vattenskydd som koordineras av miljöministeriet. Den riksomfattande understödsansökan förvaltas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Läs mer:

Nästan 1,6 miljoner euro från programmet för effektiviserat vattenskydd till förbättring av kvaliteten på dagvatten och avlägsnande av skadliga ämnen, 23.6.2021 (sttinfo.fi)