Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Sysselsättningsöversikt för april: I Österbotten satsar man på att sysselsätta unga (Österbotten, Mellersta Österbotten)

I Österbotten satsar man på att sysselsätta unga

Arbetslösheten fortsätter att minska på Österbottens NTM-centrals område. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 272 personer. På Österbottens NTM-centrals område är andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften fortsättningsvis lägst i Fastlandsfinland (5,9 %). Jämfört med mars minskade andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften med 0,3 procentenheter både på Österbottens NTM-centrals område och i hela landet. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Enligt den nyaste arbetsmarknadsprognosen (ANM) ökar sysselsättningen år 2019 med ca 35 000 personer jämfört med året innan och år 2020 med endast ca 15 000 personer. Antalet arbetslösa arbetssökande fortsätter att minska, men långsammare än året innan. Ungdomsarbetslösheten minskar också långsammare. På Österbottens NTM-centrals område var arbetslöshetsgraden för unga under 25 år 7,4 procent i april 2019. Året innan var den 8,6 procent. Österbotten har fortsättningsvis de lägsta siffrorna i hela Finland. Det finns många tjänster för unga och ungdomarnas aktiveringsgrad i arbets- och näringsbyråns tjänster är hög.

Ca 250 arbetslösa unga har fått hjälp med att söka jobb via pilotprojekt

Sedan förra hösten har Österbottens arbets- och näringsbyrå deltagit i två riksomfattande sysselsättningsfrämjande pilotprojekt: Unga i jobb! och Unga framåt i arbetslivet! Via pilotprojekten har arbetslösa unga under 30 år haft möjlighet att i ett halvt års tid få hjälp av en privat serviceproducent med att hitta ett jobb eller en utbildningsplats eller bli företagare. Ca 260 unga har deltagit i tjänsten. Pilotprojekten avslutas vid utgången av detta år och efter det färdigställs också en utredning av pilotprojektens resultat.

Navigatorn bra på gång i såväl Österbotten som Mellersta Österbotten

Navigatorn är en sektorsövergripande lågtröskelservice riktad till unga under 30 år. Navigatorn är en plattform där den offentliga, privata och tredje sektorn tillsammans erbjuder sektorsövergripande information, rådgivning, vägledning och tjänster för sysselsättning, utbildning, livsbalans och välbefinnande.
- I Mellersta Österbotten finns Navigatorn i Karleby, Kannus och Kaustby. Den nätverksbaserade verksamheten och lågtröskelserviceställena utvecklas ständigt, berättar Navigatorns koordinator Juuso Kautiainen.

Lika mycket sommarjobb som i fjol

Liksom i fjol har det funnits ganska mycket sommarjobb. Flest sommarjobb finns inom industrin, service- och handelsbranschen samt social- och hälsovårdstjänster.
- I Vasa med omnejd har det anmälts ca 2000 sommarjobb till arbets- och näringstjänsterna. De som har fyllt 18 år har ganska lätt att få sommarjobb, men utbudet är inte lika stort för de yngre, konstaterar sakkunnig Hannu Ollikkala från Österbottens arbets- och näringsbyrås arbetsförmedlings- och företagstjänster.

NTM-centralen i Österbotten deltar i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb

Vid NTM-centralen i Österbotten och Österbottens arbets- och näringsbyrå jobbar i vår sammanlagt 11 högskolepraktikanter från olika branscher. I juni kommer en del av högskolepraktikanterna att arbeta intensivt tillsammans med sju talangfulla unga under 18 år. De ungas sommarjobb är en del av kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb. Tillsammans med flera samarbetspartner ska ungdomarna producera evenemanget Ostrobothnian Young Talk 2019 - Passion For Future som hålls 7.8.2019 på Bock's Corner. Evenemanget är en del av Wasa Future Festival. Evenemanget lyfter fram de ungas röst om regionens dragningskraft och styrkor som internationellt och energiskt område för hållbar tillväxt för såväl inhemska som internationella talanger.

Läs hela översikten här

Briefly in English

Ytterligare upplysningar:
Marja-Riitta Vest, överdirektör, NTM-centralen i Österbotten, tfn 040 539 6695
Mika Palosaari, direktör, arbets- och näringsbyrån, tfn 0295 056 150


Regional information