Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Hotellen måste förnya sig enligt kundernas livsstil

Utsikterna för företagen i turistbranschen är relativt goda, fastän man för närvarande inte har några tillväxtförväntningar på den inhemska marknaden. Framtidstro skapas av den internationella efterfrågan, speciellt på de växande marknaderna i Ryssland och Asien. Efterfrågan på turism mätt i övernattningsdygn var år 2012 över 20 miljoner dygn, vilket är rekordnivå i Finland jämfört med de tidigare åren. Det kan förutses att samma nivå kommer att uppnås även 2013. Internationella och inhemska föregångare bygger nya varumärken. De nya koncepten är ute efter hotell som anpassar sig till kundernas livsstil. Dessa uppgifter ingår i den branschrapport om hotell- och logiverksamheten som har publicerats av arbets- och näringsministeriets Branschtjänst. Rapporten offentliggjordes i Tammerfors den 11 december 2013.

Läs mera:


Regional information