Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Större prisspridning vid konkurrensutsättningen av driftsentreprenader på landsvägar

Trafikverkets årliga konkurrensutsättning av entreprenaderna för löpande drift och underhåll på landsvägarna har avgjorts. Entreprenaderna som nu stod i tur att konkurrensutsättas inleds i år på 13 områden runt om i Finland: Raseborg, Imatra, Villmanstrand, Harjavalta, Kangasala, Orivesi, Jakobstad, Kuopio, Karstula, Ijo, Brahestad-Ylivieska, Kemi och Ranua. Entreprenadperioden för alla konkurrensutsatta entreprenader är fem år och den börjar i oktober.

Priset på de erhållna anbuden uppgick till sammanlagt 155,5 miljoner euro. På riksomfattande nivå var det sammanlagda priset för anbuden 1,7 procent högre än summan av beställarens kostnadsberäkningar. För de enskilda entreprenadernas del var spridningen större än året innan. Skillnaderna jämfört med kostnadsberäkningen varierade enligt entreprenad från +42 procent till -16 procent.

Entreprenaderna som nu konkurrensutsattes fördelades till slut mellan fem entreprenörer, fastän det fanns färre anbudsgivare per entreprenad än tidigare. Lemminkäinen Infra Oy lyckades som enda aktör öka sitt antal entreprenader, genom att vinna en ny entreprenad.

De centrala uppgifterna i områdesentreprenaderna består av vinterväghållning, skötsel av grusvägars yta, grönområdes- och renhållningsarbeten, underhåll av olika slags utrustningar och anordningar som t.ex. vägmärken, lappning av beläggningar samt att delta i skötseln av myndighetsuppgifter som hör till beställaren. NTM-centralerna övervakar driftsarbetena.   .

Läs mera:


Regional information