Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Avvaktande situation i regionerna på grund av det stillsamma ekonomiska läget 

Idag den 6 mars 2013 publicerades i Vasa rapporten om de regionala utvecklingsutsikterna våren 2013 och rapporten om landskapens konjunkturutveckling 2011?2013. Av dessa rapporter framgår att de ekonomiska regionernas förväntningar är något mer optimistiska än tidigare.

 I många regioner beskrivs stämningen som försiktigt avvaktande. De positiva förväntningarna sträcker sig huvudsakligen ett år framåt. I början av 2013 kämpar man sig fortfarande fram i många regioner. Näringslivets och företagens situation för närvarande är bättre än för ett år sedan i 10 ekonomiska regioner. Situationen är oförändrad i 31 och har försvagats i 26 ekonomiska regioner. Det stillsamma ekonomiska läget tar sig dock uttryck i stigande arbetslöshet och en försvårad arbetslöshetsstruktur.

Läs mera:


Regional information