Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Skydd av personuppgifter vid NMT-centralernas tjänster

NMT-centralernas tjänster som innehåller personuppgifter produceras genom att följa dataskyddslagstiftningens principer och praxis för dataskydd. Eventuella risker, nivån på anvisningarna om dataskydd och informationssäkerhet samt skyddet av personuppgifter utvärderas regelbundet. Eventuella sårbarheter i programmen följs kontinuerligt och kritiska programreparationer genomförs omedelbart. Personalen utbildas i hantering av kunduppgifter och informationssäkert arbete. Skyddsåtgärdernas funktion testas genom auditeringar.

Om du upptäcker funktionsfel eller informationssäkerhetsbrister i tjänsternas informationssystem kan du anmäla dem på webbplatsens responsblankett: