Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Heinäkuussa alkava maksukatko vaikuttaa maaseututukien maksatuksiin (Lappi)

Ruokaviraston maksukatko keskeyttää ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön myöntämien tukien maksatukset ajalle 16.7.–7.8.2020. Katkon aikana Ruokavirastossa ei käsitellä maksuaineistoja. Käytännössä katko alkaa ELY-keskuksessa viikolla 28, jolloin maksuhakemukset on oltava käsiteltyinä ELY-keskuksissa, jotta tuet ehtivät maksuun ennen katkoa. 

Maksukatko koskee myös maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaisia tukia. Katkon aikana ELY-keskuksessa voidaan kuitenkin valmistella maksupäätöksiä.

Maksukatko ei aiheuta asiakkaille toimenpiteitä ja maksatukset käynnistyvät normaalisti katkon jälkeen, mikäli Ruokavirasto ei ilmoita maksukatkon jatkamisesta.

Lisätietoja sähköpostilla hankemaksut.lappi(at)ely-keskus.fi tai asiantuntijoilta: