Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Sysselsättningsöversikt för juli: Landets högsta sysselsättningsgrad finns alltjämt på Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Enligt sysselsättningsöversikten som utkommit i dag minskade arbetslösheten i juli jämfört med samma tidpunkt i fjol på Österbottens NTM-centrals område. Arbetslöshetsgraden var 7,6 % och näst lägst i Fastlandsfinland. Arbetslösheten minskade i alla ekonomiska regioner med undantag av Kaustby ekonomiska region. Sydösterbotten har fortsättningsvis den lägsta arbetslöshetsgraden, 5,0 %. Jämfört med juli i fjol minskade arbetslösheten i alla åldersgrupper, på alla utbildningsnivåer och i alla yrkesgrupper, förutom yrkesgruppen direktörer. Långtidsarbetslösheten fortsatte också att sjunka. Sysselsättningsgraden på Österbottens NTM-centrals område är fortsättningsvis den högsta i landet 76,1 %.

NTM-centralen i Österbotten utvecklar starkt sysselsättningen i området med sin verksamhet

Antalet lediga arbetsplatser har minskat något sedan början av maj, men efter semesterperioden har det igen anmälts mer lediga arbetsplatser. Arbets- och näringsministeriets nyutkomna budgetförslag fokuserar på god skötsel av sysselsättningen, kompetens och innovationer samt koldioxidsnålhet. NTM-centralen i Österbotten koncentrerar sig i sitt utvecklingsarbete starkt på att öka sysselsättningen på fyra plan: främjande av ungas sysselsättning, sysselsättning av långtidsarbetslösa, främjande av arbetsrelaterad invandring och rekrytering av talanger som befinner sig i landet till arbetslivet samt utveckling och säkerställande av kompetensen i området.

Vid NTM-centralen i Österbotten inleddes i början av året projektet Talent Coastline, skapandet av ett ekosystem som syftar till att göra Finland attraktivare för internationella talanger, att ge företag tillgång till expertisen hos internationella talanger som redan befinner sig i Finland till stöd för företagens tillväxt, internationalisering och innovationsverksamhet och att göra arbetsmarknaden mer öppen, mottagande och lockande för internationella talanger. Vid NTM-centralen i Österbotten utvecklas dessutom verksamhet och tjänster i starkt samarbete med Österbottens arbets- och näringsbyrå.

Unga diskuterade om framtiden och områdets styrkor tillsammans med olika aktörer

I början av augusti arrangerade NTM-centralen i Österbotten tillsammans med sina samarbetspartner evenemanget Ostrobothnian Young Talk – Passion for Future, som inledde Wasa Future Festival. Under påverkningsevenemanget för unga möttes unga och områdets aktörer, allt från näringslivets till kommunernas och tredje sektorns aktörer, kring teman som hänför sig till framtiden för Österbottens exportkust. Diskussioner fördes på teman som hållbar tillväxt, framtidens arbete, internationalitet och internationell arbetskraft, nordiskt samarbete samt välfärd och gemenskap som grunden för allt. Av arbetslivet önskade de unga själva till exempel att de skulle ges möjligheten att göra och ta mer ansvar för det egna arbetet. Unga upplevde också att området var lockande ur studie- och arbetsmöjligheternas perspektiv. De representanter för företagsvärlden, kommunerna, utbildningsorganisationerna och den tredje sektorn som deltog i diskussionerna höll med om att ungas potential borde utnyttjas mer omfattande även området till godo. 

- Det är viktigt att unga känner till sysselsättnings- och studiemöjligheterna längs hela exportkusten. Familjer flyttar också ständigt till Österbottens NTM-centrals område efter arbete och det är en fin sak, glädjer sig Marja-Riitta Vest, överdirektör för NTM-centralen i Österbotten.

Evenemanget för unga arrangerades för första gången i år och kommer att genomföras årligen i fortsättningen. Målet är att österbottniska unga även i framtiden har ett forum där de kan ventilera aktuella och viktiga frågor med områdets påverkare.

Läs hela översikten här

Briefly in English

 

Kontakt och intervjuförfrågningar för medierna:
kommunikationschef Mirella Kivelä, tfn 0295 028 652, mirella.kivela(at)ntm-centralen.fi


Regional information