Navigeringsmeny

Regional information

Förbättringen av viadukterna i Hasala vid Uranusvägen börjar på riksväg 4, arbetet orsakar förändringar i trafiken i Vanda

Förbättringen av viadukterna i Hasala vid Uranusvägen medför ändringar i trafikarrangemangen på riksväg 4. Arbetet inleds i april 2020 och slutförs före utgången av september 2020.

Arbetet inleds i början av april med förberedande arbeten.

 

Två körfiler är i bruk i båda riktningarna. Hastighetsbegränsningen är 50-60 km/h.

Reparationsarbetet omfattar en grundlig renovering av viadukterna över Uranusvägen.

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen)/Södra upphandlingsområdet är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är SWECO PM Oy och entreprenör är Destia Ab, som ansvarar för genomförandet av arbetet.

 

 

Länk till broplatsen:

https://www.google.com/maps/@60.3385017,25.1126339,17.21z

 

Mer information:

Arbetsplatschef Jussi Tiainen, Destia Ab, 040 661 5903

Tillsynskonsulter Juhani Mäkinen, tfn 040 669 4062, och Jarmo Paunonen, tfn 050 340 1788, SWECO PM Oy.

Projektchef Timo Repo, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, tfn 040 041 5109.

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)