Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Evira ingrep i handeln med grått utsäde år 2014

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har tillsyn över utsädeshandeln. Tyngdpunkt för tillsynen år 2014 var speciellt handeln med ocertifierat, alltså grått utsäde. Alla upptäckta försäljningsannonser kontrollerades och trettio försäljare av grått utsäde gavs en anmärkning eller marknadsföringsförbud.

Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) inspektörer gjorde 391 besök för att övervaka utsädesaffärer och försäljare av grått utsäde. I detta antal ingår också kontroller av dokument. Det togs kontrollprover av 51 utsädespartier av vilka en tredjedel belades med marknadsföringsförbud.

Läs mera:

 


Regional information