Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Haravointi alkaa - ideoita ja palautetta rakennetusta ympäristöstä 

Alueiden suunnittelun ja kehittämisen tueksi kehitetty Harava-palvelu on uusi kansalaisten ideoiden ja palautteen kanava. Karttapohjaisessa palvelussa on mahdollista merkitä mielipiteensä suoraan kartalle, mikä helpottaa sekä palautteen antamista että sen käsittelyä.

Palvelu otetaan käyttöön pilottina Tampereella strategisen osayleiskaavatyön pohjaksi ja vuoden 2013 aikana eri puolille Suomea.

Lue lisää:


Regional information