Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

I projektregistret för Fastlandsfinland finns uppgifter om projekt som finansierats via landsbygdens utvecklingsprogram

Hittills under den innevarande finansieringsperioden har nästan 1 700 projekt för landsbygdsutveckling och cirka 1 100 ansökningar om företagsstöd för landsbygden fått ett positivt finansieringsbeslut. NTM-centralerna och Leadergrupperna har beviljat företags- och projektstöd till ett sammanlagt belopp av omkring 233 miljoner euro.

På adressen www.landsbygd.fi publicerar Landsbygdsverket uppgifter om projekt och företagsstöd som finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Projektregistret innehåller uppgifter om alla projekt och företagsstöd som NTM-centralerna och Leadergrupperna har finansierat under programperioden 2014–2020.

Mätt i euro fördelar sig finansieringen jämnt mellan utveckling av tjänster och byar, utbildning och informationsförmedling samt utveckling av näringarna. Ur landsbygdsprogrammet finansieras också företagsinvesteringar och företagsutveckling.

Läs mera:

 

 

 


Regional information