Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Många ansökte om projekt- och företagsstöd (NTM-centralen i Österbotten)

I år fick NTM-centralen i Österbotten ta emot nästan 140 ansökningar om landsbygdsprogrammets projekt- och företagsstöd. Först på våren blev det möjligt att ansöka om den nya programperiodens stöd, så det stora antalet ansökningar var väntat. På Österbottens NTM-centrals område var antalet stödansökningar tredje störst i hela landet.
- Konkurrensen om EU-finansieringen har hårdnat. I ansökningarna kan man emellertid se en genuin aktivitet och vilja att utveckla landsbygden, beskriver utvecklingsexpert Petri Svanbäck.

I år går programmets årsbudget på 12,4 miljoner euro. Summan av de företags- och projektstöd som sökts är nästan dubbelt så stor som den finansiering som står till förfogande. Projekten poängsätts med hjälp av urvalskriterier och poängen avgör vilka projekt som får finansiering.
- Ansökningarnas kvalitet i sig har legat på en jämn och god nivå. Om ett projekt inte beviljas finansiering nu, är det möjligt att utveckla projektet och ansöka om stöd på nytt, påminner Svanbäck.

Projektstöd kan sökas året runt, men urvalet görs i perioder, tre gånger om året. Urvalsperioderna löper ut vid utgången av februari, maj och oktober. Nästa år är det meningen att också ordna en temautlysning, och då betonas ett visst tema i projektansökningarna. Enligt planerna ska livsmedelsprojekt och matkedjor vara temat för den urvalsperiod som löper ut i maj.

Företagsanalytiker Matias Smeds är också nöjd med ansökningsaktiviteten när det gäller företagsstöd. Han önskar ändå att de möjligheter som det nya nyetableringsstödet kan ge skulle utnyttjas i ännu större utsträckning. Stödet kan användas för att göra företagsstrukturen mångsidigare, dvs. bidra till att nya företag uppstår inom nya branscher, men också för att modernisera verksamheten vid verksamma företag.
- Med stödet vill vi uppmuntra företagare till sådan utvecklingsverksamhet som de kanske inte skulle ta sig an utan stödet.  


Regional information