Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Hämeessä kunnille maksettavat pakolaiskorvaukset kasvaneet vuodessa lähes miljoonalla eurolla (Häme)

Vuonna 2018 Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen kunnat saivat valtiolta yhteensä yli 5,5 miljoonaa euroa Kotoutumislain (1386/2010) mukaisia laskennallisia korvauksia pakolaisten kotoutumisen edistämiseen. Vuonna 2017 korvauksia maksettiin reilu 4,6 miljoonaa euroa. Laskennallisia korvauksia maksetaan kunnille, jotka ovat tehneet ELY-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä ja joilla on lisäksi voimassa oleva kotouttamisohjelma.

Hämeen ELY-alueella suurin euromääräinen kasvu korvausten määrässä oli Lahdessa. Lahden kaupungin valtiolta saamat laskennalliset korvaukset kasvoivat vuodessa noin 40% eli kahdesta miljoonasta reiluun kolmeen miljoonaan euroon. Päijät-Hämeessä prosentuaalisesti eniten kasvua puolestaan oli Heinolassa (61,5%).

Sen sijaan Kanta-Hämeen puolella kunnille maksetut laskennalliset korvaukset ovat vuoden sisällä kokonaisuutena hieman laskeneet. Yksittäisten kuntien kohdalla on kuitenkin tapahtunut euromäärissä huomattavaakin kasvua; näistä eniten Forssan ja Riihimäen kohdalla. Prosentuaalisesti eniten kasvua oli Tammelassa (140%).

Koska laskennalliset korvaukset maksetaan automaattisesti siihen kuntaan, missä pakolaistaustainen henkilö on kirjoilla, voi summista päätellä, että vuoden sisällä on varsinkin Lahteen, Forssaan, Heinolaan ja Riihimäelle muuttanut paljon pakolaistaustaisia henkilöitä. Sen sijaan eräistä kunnista, kuten Asikkala, Kärkölä tai Jokioinen on nähtävissä poismuuttoa.

Luvuista voi myös päätellä, että suurin osa pakolaisista muuttaa kuntiin omatoimisesti, sillä vuonna 2018 Hämeen ELY-keskuksen kautta Hämeen kuntiin sijoitettiin uusia kiintiöpakolaisia vain 56. Valtaosa pakolaistaustaisista muuttaa todennäköisesti suoraan vastaanottokeskuksista myönteisillä oleskeluluvilla, mutta maan sisäinen muuttoliike on myös merkittävä. Ihmiset liikkuvat työn ja opiskelupaikkojen perässä vastaavalla tavalla kuin kantaväestö.

Korvaukset on tarkoitettu kunnassa käytettäviksi pakolaisten ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun kotoutumista tukevaan toimintaan.


Lisätietoja:

Työvoimapalveluasiantuntija Anita Salonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 097

Maahanmuuttoasioiden suunnittelija Kristiina Santos, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 141

 

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Regional information