Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Hämeen työttömyysaste huhtikuussa 9,9 prosenttia (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli huhtikuun lopussa 16 992 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 968 vähemmän (-10 %) kuin vuosi sitten. Edellisestä kuukaudesta työttömien työnhakijoiden määrä TE-toimistossa väheni 581:llä (-3 %). Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni Hämeen maakunnista Kanta-Hämeessä 748:lla (-10 %) ja Päijät-Hämeessä 1 220:llä (-10 %). Työttömiä työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä huhtikuun lopussa 6 390 ja Päijät-Hämeessä 10 602. Kunnittain työttömien työnhakijoiden määrä oli edellisvuotta alemmalla tasolla Humppilaa lukuun ottamatta. Suhteellisesti nopeinta työttömyyden laskuvauhti edellisvuodesta oli Hollolassa (-23 %), Riihimäellä (-20 %), Asikkalassa (-15 %) ja Jokioisilla (-14 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä huhtikuun lopussa 9,9 %, mikä on 1,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Edellisen kerran vastaavana ajankohtana 10 prosenttia on alittunut Hämeessä vuoden 2008 huhtikuussa, jolloin työttömien osuus työvoimasta oli 8,1 prosenttia. Alueen matalimmat työttömyysasteet olivat nyt Lopella (4,9 %), Hausjärvellä (5,4 %) ja Hattulassa (5,8 %) ja korkeimmat Lahdessa (12,9 %), Heinolassa (12,6 %) ja Padasjoella (11,6 %). Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä huhtikuussa 14,1 % ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 24,0 %.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli huhtikuun lopussa 5 176, mikä on 1 521 vähemmän (-23 %) kuin vuotta aiemmin.  Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 6 999 eli 788 vähemmän (-10 %) kuin vuosi sitten. Työttömistä työnhakijoista kaikkiaan 2 637 eli 16 prosenttia oli 60 vuotta täyttäneitä. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 152 vähemmän (-6 %) kuin vuosi sitten huhtikuussa eli 2 240.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli huhtikuun lopussa 944, mikä on 109 enemmän (13 %) kuin edellisvuonna. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 481, mikä on 78 enemmän (19 %) kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski huhtikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Etelä-Savossa (-15 %), Kaakkois-Suomessa (-14 %) ja Kainuussa (-14 %).

TE-palvelujen piirissä olevista 45 prosenttia opiskelemassa omaehtoisessa opiskelussa tai työvoimakoulutuksessa

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Hämeessä TE-toimistoon huhtikuussa 3 892, mikä on 145 enemmän (4 %) kuin edellisvuonna. Uusia avoimia työpaikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden, muiden työntekijöiden, asiantuntijoiden ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä. Tarkemmalla tasolla uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten seuraavissa nimikkeissä: rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät (280), lähihoitajat (191), myyjät (174), myyntiedustajat (169), toimisto- ja laitossiivoojat (169), sairaanhoitajat (165), konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat (147), kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat (115) ja talonrakentajat (98). Työpaikoista 79 prosenttia oli yrityksissä. Huhtikuussa täytettiin kaikkiaan 2 199 työpaikkaa, joista 63 prosenttia työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla.

TE-palveluissa oli huhtikuun lopussa 8 951 henkilöä eli 210 vähemmän (-2 %) kuin edellisvuonna. Heistä 2 714 oli omaehtoisessa opiskelussa, 2 176 kuntouttavassa työtoiminnassa, 1 579 työllistettynä, 1 281 työvoimakoulutuksessa, 937 työ- tai koulutuskokeilussa, 158 valmennuksessa ja 106 vuorotteluvapaasijaisena. Edellisvuoteen verrattuna palveluissa olevien määrä väheni eniten omaehtoisessa koulutuksessa. Vastaavasti kasvua oli eniten kuntouttavassa työtoiminnassa ja työvoimakoulutuksessa. Palveluissa olleista 45 prosenttia oli opiskelemassa joko omaehtoisessa opiskelussa tai työvoimakoulutuksessa.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli Hämeessä huhtikuun lopussa 25 943. Tämä on 2 178 vähemmän kuin vuosi sitten. Laajan työttömyyden lasku johtui sekä työttömien työnhakijoiden että palveluissa olevien määrän vähenemisestä.

Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. puh. 0295 041 840
Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564             

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159 Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi

HUOM: www.temtyollisyyskatsaus.fi -sivusto ja Hämeen työllisyyskatsaussivu http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/hame.aspx  ovat toistaiseksi pois käytöstä.

 

Valtakunnallinen Työllisyyskatsaus löytyy pdf-tiedostona osoitteesta: www.tem.fi/Tyollisyyskatsaus


Regional information