Navigeringsmeny
Arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring

NTM-centralerna utfärdar bland annat regionala riktlinjer för den utländska arbetskraften gällande arbetstillstånd och fattar delbeslut gällande ansökan om uppehållstillstånd för näringsidkare. Via FöretagsFinlands telefonrådgivning och Suomi.fi-webbtjänst får du grundläggande information om hur du startar ett företag och inleder företagsverksamheten.

NTM-centralens experter (asiantuntijahaku.ahtp.fi)

Uppehållstillstånd

Lämna in din ansökan till Finlands beskickning innan du anländer till Finland. Lämna in ansökan till Migrationsverkets verksamhetsställe, om du redan är i Finland. Behandlingen av ansökan omfattar två skeden.

Delbeslut

  • Uppehållstillstånd för företagare: NTM-centralen fattar först ett delbeslut om ansökan. Den bedömer näringsverksamhetens lönsamhet och utkomstens tillräcklighet.
  • Uppehållstillstånd för arbetstagare: Arbets- och näringsbyrån fattar först ett delbeslut om ansökan som baserar sig på en helhetsbedömning. Helhetsbedömningen innefattar en utvärdering av tillgången på arbetskraft och anställningsvillkoren samt en utredning av arbetsgivarens förutsättningar.

Beslut om uppehållstillstånd

När delbeslutet är färdigt behandlar Migrationsverket din ansökan och fattar ett beslut om denna.

Uppgifter som gäller delbeslut på uppehållstillstånd för företagare har koncentrerats till NTM-centralen i Nyland, som sköter dem för hela landets del. Då näringsverksamhet utövas annanstans än inom området för Nylands NTM-central, ger den regionala NTM-centralen en utvärdering som föregår delbeslutet.

Läs mer och fyll i ansökan (Migratsionsverket)

Ansökningarna om arbetstillstånd behandlas fr.o.m. 15.9.2022 riksomfattande

Verksamheten vid enheterna för arbetstillstånd ändras vid Sydöstra Finlands, Birkalands, Norra Österbottens och Nylands AN-byråer fr.o.m. 15.9.2022.

I fortsättningen behandlas ansökningarna om arbetstillstånd regionalt utan regionala befogenhetsgränser.

Ändringen gäller inte Åland. För närvarande behandlas ansökningar om arbetstillstånd regionalt och befogenheterna baserar sig på var arbetet utförs.

Det sker inga ändringar i behandlingen av ansökningarna, men  telefonservicenumret och e-postadressen för tjänster som berör arbetstillstånd blir riksomfattande.

  • Den nya e-postadressen är tyoluvat@te-toimisto.fi
  • Det nya telefonnumret är 0295 040 019 (kl. 9-11-)

Tjänster som berör arbetstillstånd (toimistot.te-palvelut-fi)


Regional information


Uppdaterad: 26.01.2023