Navigeringsmeny
Maaseutuelinkeinot - Tuet - ingressi

Stöd och stödrättigheter

En del av jordbrukarstöden sökes hos NTM-centralen, och en del sökes hos kommunens landsbygdsmyndighet. Vanligen görs ansökningarna elektroniskt. I tabellen anges varifrån man kan ansöka om understöd och vem som erbjuder rådgivning i ärenden som berör ansökan om understöd. Genom att klicka på länkarna kommer du direkt till webbplatsen för den instans som ansvarar för ärendet.

Stöd

Sökes varifrån?

Rådgivning?

Arealbaserade stöd

   
Grundstöd och förgröningsstöd Elektroniskt i Vipu-tjänsten eller hos kommunens landsbygdsmyndighet Kommunens landsbygdsmyndighet
Stöd till unga jorbrukare (EU)
Bidrag för jordbruksgrödor
Nationellt stöd för sockerbeta
Ersättning för naturskada
Husdjurstillägg till ersättning för naturskada
Nordligt hektarstöd
Stöd till unga jordbrukare
Allmänt hektarstöd
Miljöersättningens miljöförbindelse Hos kommunens landsbygdsmyndighet Kommunens landsbygdsmyndighet
Miljöersättningarnas miljöavtal NTM-centralerna NTM-centralerna
Förbindelse om ekologisk produktion NTM-centralerna NTM-centralerna

Djurbaserade stöd

   
Stödet per djur för renhushållning NTM-centralen i Lappland NTM-centralen i Lappland
Nationella stöd för husdjur: Nordligt husdjursstöd för nötkreatur Elektroniskt i Vipu-tjänsten eller hos kommunens landsbygdsmyndighet Kommunens landsbygdsmyndighet
Nationella stöd för husdjur: Nordligt djurenhetsstöd för nötkreatur
Nationella stöd för husdjur: Nordligt husdjursstöd för tackor och getter
Nationella stöd för husdjur: Stöd för svin- och fjäderfähushållning
Nationella stöd för husdjur: Ersättning för djurens välbefinnande
EU:s djurbidrag: Bidrag för nötkreatur (tjurar, stutar och dikokvigor samt skärgårdskvigor och slaktkvigor i stödregion AB)
EU:s djurbidrag: Bidrag för mjölkkor
EU:s djurbidrag: Får- och getbidrag
EU:s djurbidrag: Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
Produktionsstödet för mjölk Hos kommunens landsbygdsmyndighet men Stöd för direktförsäljning av mjölk hos NTM-centralerna Kommunens landsbygdsmyndighet

Trädgårdsstöd

   
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter Hos NTM-centralen i Egentliga FInland eller NTM-centralen i Österbotten NTM-centralen i Egentliga FInland eller NTM-centralen i Österbotten
Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp NTM-centralen i Lappland NTM-centralen i Lappland
Stöd för växthusproduktion Elektroniskt i Vipu-tjänsten eller hos NTM-centralen i Egentliga FInland eller NTM-centralen i Österbotten NTM-centralerna
Stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen NTM-centralen i Norra Savolax NTM-centralen i Norra Savolax

 

Systemet med grundstöd och stödrättigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har hand om stödrättigheterna i sina respektive verksamhetsområden. Grundstödet, förgröningsstödet och stödet för unga jordbrukare, vilka omfattas av systemet med grundstöd, utgör stöd som i sin helhet finansieras av EU och vars syfte är att säkerställa en lönsam och kontinuerlig produktion. För att kunna erhålla ovan nämnda stöd ska gården ha ett antal stödrättigheter som motsvarar den stödberättigade odlingsarealen.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):


Regional information