Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa, päästöttömissä energiajärjestelmissä ja muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa.


Hallittu kestävyysmurros on yksi kokonaisuus Pirkanmaan älykkäässä erikoistumisessa, ja monet alueen yritykset hakevat näiltä markkinoilta uutta kasvua ja kehittävät tuotteitaan ja osaamistaan tähän suuntaan. Lisäksi alueen innovaatiopotentiaalia pidetään suurena. Pirkanmaan kykyä uusiutua tukee myös maakunnan korkeasti ja laajasti koulutettu väestö. Ylitarkastajana Pirkanmaan ELY-keskuksessa olisit mukana edistämässä vihreää siirtymää, verkostoituisit sekä kasvattaisit osaamispääomaasi vireässä ja monien mahdollisuuksien maakunnassa.

Nyt meillä on tarjolla neljä kolmen vuoden (1.1.2023 – 31.12.2025) määräaikaista virkaa Tampereella, joka tutkimustenkin mukaan on Suomen vetovoimaisin kaupunki! Tehtävissä kuuluu tunnistaa, yhteensovittaa ja edistää erityisesti ns. vihreän siirtymän investointihankkeiden (uusiutuvan energian, vähähiilisen vedynvalmistuksen, hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen sekä akkuklusterin hankkeet) edellyttämiä ympäristöllisiä menettelyitä.

Haettavana on seuraavia monipuolisia tehtäviä mukavassa ja innostavassa työyhteisössämme:

Ylitarkastaja, luonnonsuojelu

Ylitarkastajana toimit luonnonsuojelun asiantuntijana vihreän siirtymän hankkeiden käsittelyssä.
-    Hae tehtävää 25.11.2022 mennessä valtiolle.fi -palvelussa (ID 32-1401-2022)
-    Lisätietoja: yksikön päällikkö Marja-Liisa Pitkänen, p. 0295 036 162, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ylitarkastaja, YVA

Tehtäväsi liittyvät vihreän siirtymän investointihankkeiden lupamenettelyihin kuten ennakkomenettelyihin ja ympäristövaikutusten arviointeihin sekä niihin liittyvien prosessien vauhdittamiseen.
-    Hae tehtävää 25.11.2022 mennessä valtiolle.fi -palvelussa (ID 32-1402-2022)
-    Lisätietoja: yksikön päällikkö Marja-Liisa Pitkänen, p. 0295 036 162, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ylitarkastaja, ympäristönsuojelu

Tehtäviisi kuuluu tunnistaa, yhteensovittaa ja edistää erityisesti vihreän siirtymän investointihankkeiden edellyttämiä ympäristöllisiä menettelyitä ympäristönsuojeluyksikön tehtävien osalta.
-    Hae tehtävää 30.11.2022 mennessä valtiolle.fi -palvelussa (ID 32-1403-2022)
-    Lisätietoja: yksikön päällikkö Tuija Sievi-Korte, p. 0295 036 383 ja ylitarkastaja Sari Tuomivaara, p. 0295 036 391, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ylitarkastaja, alueidenkäyttö

Tehtäviisi kuuluu tunnistaa, yhteensovittaa ja edistää erityisesti ns. vihreän siirtymän investointihankkeiden edellyttämiä ympäristöllisiä menettelyitä alueidenkäytön osalta.
-    Hae tehtävää 30.11.2022 mennessä valtiolle.fi -palvelussa (ID 32-1398-2022)
-    Lisätietoja: yksikön päällikkö Pauliina Pelkonen, p. 0295 036 050, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoja tehtävistä ja Pirkanmaan ELY-keskuksesta voi kysyä myös ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtajalta Mari Rajalalta, p. 0295 036 373, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi