Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Regeringen utfärdade ny förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

Regeringen utfärdade den 19 december 2013 en ny förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna. En ny förordning behövdes speciellt på grund av reformen inom förvaltningen av Europeiska unionens strukturfonder.  Dessutom har i förordningen beaktats förstatligandet av civiltjänsten, överföringen av Uppfinningsstiftelsens uppgifter, överförandet av uppgifterna inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggandet från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken. I förordningen beskrivs också det riksomfattande kundservicecenter inom ansvarsområdet för miljön och naturresurserna som har inlett sin verksamhet vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2014. I fråga om de företagsstödsuppgifter som gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden träder ändringarna i kraft först den 1 juli 2014.

Läs mera:


Regional information