Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Regeringen informerade om ungdomsgarantin 

Ungdomsgarantin, som infördes vid ingången av året, är regeringens spetsprojekt och det har förväntats att garantin ger snabba resultat för att förbättra läget för de unga. Genomförandet av garantin har inletts i regionerna och kommunerna. Resultat uppkommer så småningom, när förvaltningsområden inleder sina åtgärder etappvis. Utbildningsgarantin, som ingår i ungdomsgarantin, startar på riktigt vid den gemensamma ansökan hösten 2013 och kompetensprogrammet för unga vuxna börjar i höst. Som en del av ungdomsgarantin ändras kriterierna för ungdomars tillträde till yrkesinriktad rehabilitering fr.o.m. ingången av 2014.

Läs mera:


Regional information