Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Hallitus päätti liikennehankkeista

Hallitus sopi vuosien 2017-2020 julkisen talouden suunnitelmasta 5. huhtikuuta.

Suunnitelmaan kuuluvat seuraavat tiehankkeet, joilla parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta:

 • Valtatie 4 Oulu-Kemi
  Hankkeella parannetaan yhteysvälin turvallisuutta ja sujuvuutta sekä vähennetään Oulun kohdan ruuhkia. Hankkeella myös parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Toimenpiteet kohdistuvat Oulun ja Haukiputaan kohdalle. Valtatie 4 on Pohjois-Suomen merkittävin liikenneyhteys ja osa kansainvälistä TEN-T-ydinverkkoa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 155 milj. euroa. Rakentaminen voidaan aloittaa välittömästi.
   
 • Valtatie 5 Mikkeli-Juva
  Hankkeen tavoitteena on parantaa tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä liikenneturvallisuutta. Hanke mahdollistaa myös uutta maankäyttöä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 121 milj. euroa. Hanke voidaan aloittaa lähes välittömästi.
   
 • Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie
  Hankkeella parannetaan liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Uusi tie kiertää taajaman ja kulkee osin tunnelissa. Hankkeella vähennetään oleellisesti nykyisen tien aiheuttamia haittoja ja edistetään maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämistä koko Lahden seudulla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 275 milj. euroa. Rakentaminen on aloitettavissa aikaisintaan keväällä 2017.

Lue lisää:


Regional information