Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Regeringen drog upp riktlinjerna för social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformen

Regeringen har utifrån förhandlingarna och det beredande arbetet i ministerarbetsgruppen för reformer enats om närmare riktlinjer för social- och hälsovårdsreformen. Riktlinjerna styr den lagberedning som gäller strukturreformen inom social- och hälsovården och reformerna i fråga om valfrihet och flerkanalsfinisiering.

Regeringen har också kommit överens om de uppgifter som ska överföras till landskapsförvaltningen.

Regeringen beslutar om innehållet i reformerna i enlighet med dessa riktlinjer när den godkänner utkastet till regeringens proposition för remissbehandling.

Läs mera:


Regional information