Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Regeringen fördelade 357 miljoner euro för att sätta fart på tillväxten

Regeringen beslutade den 2 februari 2017 om fördelningen av finansieringen från EU:s strukturfonder och statens medfinansiering för 2017 som ska användas till stöd för projekt i enlighet med strukturfondsprogrammet. Med hjälp av strukturfonderna stöds främjandet av hållbar tillväxt och sysselsättning. Nu fördelades 346 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) till regionerna. NTM-centralerna och landskapsförbunden fattar beslut om användningen av medlen.

Finansieringen prioriterar i år särskilt internationalisering i små och medelstora företag, integration och främjande av ungdomssysselsättning, säger näringsminister Mika Lintilä.

En åtgärd inom regionala innovationer och försök (AIKO) stöder förnyelse baserad på regionernas starka sidor i syfte att trygga tillväxt och sysselsättning. AIKO-åtgärderna sår frön och strukturfondsprojekten ser till att de växer. För detta år finns det 11 miljoner euro statlig finansiering.

Den fördelade finansieringen utgör en helhet som knyter till varandra: AIKO-åtgärderna sår frön och strukturfondsprojekten skapar ett gott tillväxtunderlag. EU-finansieringen under programperioden 2014–2020 är totalt 1,5 miljarder.

Läs mera:


Regional information