Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Hallituksen kehysriihi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kannalta (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Hallituksen kehysriihen tuloksista on väännetty peistä paljon, mutta Kaakkois-Suomen ja ELY-keskuksen kannalta sen päätökset  ja linjaukset olivat pääosin myönteisiä. Erityisesti suuria liikennehankkeita koskeneet ratkaisut olivat kaakolle tärkeitä. Sekä valtatie kuuden parantaminen Taavetin ja Lappeenrannan välillä että E 18-tien rakentaminen moottoritieksi Haminasta Vaalimaalle saivat myönteisen päätöksen. Vaalimaan 500 rekan parkkialue on kytketty tähän hankkeeseen, joten sekin käynnistynee hankkeen myötä. Myös kaksoisraiteen suunnitteluun Luumäen ja Imatran välille luvattiin rahoitus.

Taavetti – Lappeenranta-välin parantamisratkaisusta on viimeisen vuoden aikana käyty keskustelua. ELY-keskuksen kanta on, että suunnitelma ei ole ylimitoitettu ja hanke pitää toteuttaa suunnitelmien mukaisena 2+2-kaistaisena. Jos jotain on pakko karsia, tingitään mieluummin hankkeen länsipäässä, missä tie jäisi Taavetin kohdalla toistaiseksi nykyiselleen. Liikenneministeri Merja Kyllönen lupasikin 8.4.2013 Jurvalassa vieraillessaan, että tie rakennetaan nelikaistaiseksi. Rakennustyöt alkavat ministerin mukaan vielä tällä hallituskaudella. "Voin sanoa, että se on lukkoon lyöty", sanoi Kyllönen.

Väyläinvestoinneista siirretään 100 miljoonaa euroa vuodessa liikenneverkon pieniin investointeihin ja ylläpitoon vuodesta 2016 alkaen.

Liikennesektorille tuli kehysriihestä myös yksi ELY-keskuksille haasteellinen linjaus. Elinkeinoelmän tarpeista johtuen raskaiden ajoneuvojen suurimmat sallitut kokonaispainot nousevat. Nykyinen yläraja 60 tonnia nousee asteittain 76 tonniin. Se merkitsee tiestölle ja sillastolle lisärasitusta, mikä johtanee lisääntyviin painorajoituksiin. Hallitus päätti samalla kohdistaa lisärahoitusta 55 miljoonaa euroa päätöksestä johtuviin korjauksiin, mutta korjaustarpeiden ennakoidaan ylittävän tuon summan reilusti.

 Kehysriihessä oli esillä myös ELY-keskuksilta edellytettävät toimintamenosäästöt. ELY-keskusten kehittämistä tutkinut hallituksen asettama selvitysmies Rauno Saari oli esittänyt, että aiempia säästötavoitteita myöhennetään kahdella vuodella, jotta ELY-keskuksille tulee riittävästi aikaa sopeuttaa toimintaansa tiukkeneviin kehyksiin. Kehysriihessä tämä jatkoaika hyväksyttiin.

 Kehysriihessä varattiin lisäksi kaksi miljoonaa euroa ympäristöhallinnon ohjauksen vahvistamiseen ja valtakunnallisten tehtävien hoidon kehittämiseen. Rahoituspäätöksen toivotaan mahdollistavan myös erityisasiantuntemusta vaativien ympäristöselvitysten aikaisempaa paremmat rahoitusmahdollisuudet. Lopulliset päätökset asian järjestämisestä tehtäneen tämän kevään kuluessa.

 

Elinkeinoelämän kannalta kehysriihen päätökset olivat erittäin positiivisia ja mahdollistavat yritysten kasvua ja investointeja myös Kaakkois-Suomessa. Seurauksia pystytään arvioimaan vasta myöhemmin, mutta verohyöty toivottavasti tekee Suomen kiinnostavaksi kun ulkomaiset yritykset harkitsevat etabloitumista tänne. Uusia yrityksiä toivotaan perustettavan entistä enemmän ja innovatiivisille avauksille on mahdollista saada muun rahoituksen lisäksi alkuvaiheen pääomasijoituksia. 

  


Regional information