Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Två körfiler ur bruk på Skogsbackavägen 16.–19.5.

På grund av broarbete stängs två körfiler på Skogsbackavägen för trafik under tiden 16.–19.5.2016. Under denna tidsperiod är endast en körfil i vardera riktningen i bruk. Arrangemanget gäller avsnittet mellan Lokvägen och rampen i Norra Böle. På grund av betongleveranser stoppas trafiken tillfälligt av trafikdirigerare.

Arrangemanget inleds den 16 maj kl. 9.00 och avslutas senast den 19 maj kl. 6.00.

NTM-centralen i Nyland ansvarar för byggandet av projektet. Graniittirakennus Kallio Oy är entreprenör.

Ytterligare information:

  • projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 338
  • arbetschef Heikki Haavikko, Graniittirakennus Kallio Oy, tfn 050 364 0316
  • tillsynskonsult Mika Pyykölä, Ramboll CM Oy, tfn 040 718 7011


Regional information