Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta jatkuu Hämeessä (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Kymijoen vesi ja ympäristö ry:lle ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:lle yhteensä 46 000 euroa avustusta haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille suunnattuun jätevesineuvontaan. Neuvontaorganisaatiot tarjoavat neuvontaa 31.10.2019 asti.

Neuvonnan tavoitteena on antaa tietoa ja kannustaa haja-asutuksen kiinteistöjen omistajia ryhtymään tarvittaviin toimiin jätevesijärjestelmän kuntoon saattamiseksi. Neuvontaa suunnataan erityisesti herkille ranta- ja pohjavesialueille sijoittuville kiinteistöille, joiden tulee saattaa puutteelliset jätevesijärjestelmät kuntoon 31.10.2019 mennessä.

Maksutonta yleisneuvontaa tarjotaan erilaisten kesä- ja yleisötapahtumien yhteydessä ja kiinteistökohtaista neuvontaa alueen kuntien ja asukkaiden esittämien tarpeiden perusteel­la neuvontaresurssit huomioiden. Neuvojiin voi ottaa yhteyttä, jos oman jätevesijärjestelmän toiminta, huoltotoimenpiteet tai saneeraustarpeet askarruttavat. Puutteellisesti toimivan jätevesijärjestelmän ennättää vielä kunnostaa määräaikaan mennessä.

Ympäristöministeriön tukemaa kiinteistökohtaista neuvontaa on annettu Hämeessä vuosina 2012–2018 yhteensä noin 8 000 kiinteistölle. Yleisneuvontaa on annettu kuluneen seitsemän vuoden aikana lähes 160:ssa tilaisuudessa. Tilaisuuksissa on tavoitettu yli 3 000 kiinteistönomistajaa. Neuvontatulosten perusteella noin 20–30 prosentilla kiinteistöistä jätevesijärjestelmä täyttää ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimukset.

 

Valtakunnallinen jätevesiviikko

Valtakunnallista jätevesiviikkoa vietetään 6.–12.5.2019. Ympäristöministeriön koordinoimalla jätevesiviikolla on tarkoitus vauhdittaa ympäristönsuojelulain (527/2014) sekä valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) täytäntöönpanoa. Jätevesiviikolla järjestetään erilaisia koulutus- ja neuvontatilaisuuksia eri puolilla Suomea. Lisätietoja jätevesiviikon tapahtumista: www.ymparisto.fi/jatevesiviikko.

 

Lisätietoja:

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

Projektiasiantuntija Laura Virtanen, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, puh. 050 4763 500, etunimi.sukunimi(at)kvvy.fi
 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:

Vastaava jätevesineuvoja Johanna Tuomainen, Kymijoen vesi ja ympäristö ry, puh. 044 7830 952, etunimi.sukunimi(at)vesiensuojelu.fi

 

Vesitalousasiantuntija Jussi Leino, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 197, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037


Regional information