Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Haemme nyt viittä asiantuntijaa Pohjois-Savon ELY-keskukseen.

Haemme

 • Ympäristöasiantuntijaa Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeeseen vastaamaan kiertotalouden edistämiskokonaisuuksien suunnittelusta, ilmastoon ja ympäristöön liittyvien indikaattoritietojen keräämisestä, verkkosivujen päivittämisestä ja muun viestintämateriaalin laatimisesta sekä hankeviestinnästä. Hae viimeistään 27.10.2021 klo 16.15 mennessä. Hakuilmoitus (valtiolle.fi)
   
 • Projektipäällikköä Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeeseen vastaamaan tehtävä- ja aikataulusuunnittelusta, resurssien ja dokumentoinnin suunnittelusta sekä hankeviestinnästä yhdessä ympäristöasiantuntijan kanssa. Hae viimeistään 27.10.2021 klo 16.15 mennessä. Hakuilmoitus (valtiolle.fi)
   
 • Joukkoliikennesuunnittelijaa liikennepalveluiden taloushallinnan tehtäviin. Sopimusten maksatustehtävien lisäksi suunnittelijalle kuuluu sopimusten hallinnointiin liittyviä valmistelu- ja seurantatehtäviä. Hae viimeistään 28.10.2021 klo 16.15 mennessä. Hakuilmoitus (valtiolle.fi)
  ​​​​​​
 • Vesitalousasiantuntijaa hoitamaan vesilain ja sen perusteella annettujen lupien sekä lupamääräysten noudattamisen valvontaan liittyviä tehtäviä. Hae viimeistään 3.11.2021 klo 16.15 mennessä. Hakuilmoitus (valtiolle.fi)
   
 • Maanhankintavastaavaa vastaamaan väylänpidon maanhankinnasta yhdessä työparinsa kanssa. Tulet työskentelemään väylähankkeiden toteutusta varten tarvittavien maa-alueiden hankinnan sekä monipuolisten kiinteistönhallinnan tehtävien parissa. Virkapaikkana on Kuopio, Joensuu tai Mikkeli. Hae viimeistään 10.11.2021 klo 16.15 mennessä. Hakuilmoitus (valtiolle.fi)

Pohjois-Savon ELY-keskuksessa edistämme alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan ja osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Työskentelemme sujuvasti myös monipaikkaisesti, sillä kalatalousasioissa palvelemme koko Järvi-Suomen alueella ja liikenne- sekä maahanmuuttoasioissa toimialueemme on Itä-Suomi.

Lue lisää