Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Gipsansökningen i gång i hela landet – jordbrukare, se var du kan ansöka om gips!

Det är nu möjligt att ansöka om gipsbehandling av åkrar och gipsrådgivning i hela landet. Gipsbehandlingen är avgiftsfri och skattefri för jordbrukaren och den påverkar inte jordbruksstöden.

Områden som lämpar sig för ansökan om gips ligger inom områdena för NTM-centralerna i Norra Österbotten, Österbotten, Södra Österbotten, Egentliga Finland, Birkaland, Tavastland, Nyland och Sydöstra Finland. I KIPSI-projektets karttjänst kan man kontrollera om de egna åkerskiftena ligger på ett område som lämpar sig för gipsstöd.

KIPSI-projektets karttjänst (arcgis.com)

NTM-centralen i Egentliga Finland har koordinerat KIPSI-projektet i Skärgårdshavets avrinningsområde sedan 2019, och år 2022 utvidgades gipsansökningarna till hela kustområdet. Gipsspridningen finansieras med EU:s stimulansinstrument och Programmet för effektiverat vattenskydd.

Förra sommaren ansökte man ivrigt om gips. De ökade kostnaderna och det överraskande stora antalet ansökningar ledde till att gipsbehandlingen under denna ansökningsomgång kommer att riktas noggrannare än tidigare på det projektområde som utökades 2022. Gipsspridningen inriktas på de områden där den har störst effekt för vattenskyddet.

Det tryck som belastningen från jordbruket orsakar på vattendragen har fungerat som grund för det noggrannare riktandet.

I området kring Skärgårdshavet öppnas däremot ansökan för alla jordbrukare. I Skärgårdshavets influensområde är målet att ännu sprida gips på cirka 25 000 hektar, i de övriga kustområdena räcker finansieringen för tillfället för spridning på cirka 10 000 hektar.

Man kan ansöka om gipsspridning och avgiftsfri gårdsspecifik gipsrådgivning via regionförvaltningens e-tjänst. ProAgria ger rådgivning i ärendet. Gipsspridningen sköts av en entreprenör som KIPSI-projektet konkurrensutsätter.

Regionförvaltningens e-tjänst: Gipsbehandling av åkerskiften (asiointipalvelu.ahtp.fi)

 

Lue lisää