Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

FLISIK-projektets slutseminarium 4.2.2014 (ELY-centralen i Södra Österbotten)

FLISIK-projektet ordnar slutseminarium 4.2.2014 i Vasa på hotell Radisson Blu.

Nedan programmet som det ännu kan komma små ändringar i.

Man kan anmäla sig till seminariet per e-post (lotta.haldin@ely-keskus.fi) eller genom att ringa (0400-359 448) senast torsdagen 30.1.2014.

I samband med anmälan kan man anmäla eventuella matallergier eller andra önskemål i fråga om mat. Inbjudan får ges vidare till andra som eventuell är intresserade.

FLISIK är ett gränsöverskridande projekt som jobbar med skogar och småvatten. Projektets syfte är livskrfatiga småvatten såsom även framgår av det svenskspråkiga namnet "För Livskraftiga småvatten i Kvarkenregionen", varifrån förkortningen också kommer. 

I Finland deltar Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Finlands skogscentral och Forsstyrelsen i projektet. I Sverige är samarbetsparterna Västerbottens Länsstyrelse och Skogstyrelsen. Projektfinansieringen kommer en del från Europeiska regionala utvecklingsfonden, en del från finska staten och svenska staten.


Regional information