Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Euroopan strategisten investointien rahasto saa jatkoa menestyksekkään ensimmäisen vuoden tulosten perusteella (Pirkanmaa)

Vuosi sitten lanseerattu Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on saamassa jatkoa. Ohjelman ensimmäinen vuosi on osoittautunut menestyksekkääksi ja tavoitteiden suhteen on edistytty hyvin. Hyvien kokemusten siivittämänä komission puheenjohtaja Juncker suosittelee ohjelmalle jatkoa vuoden 2018 jälkeen. Komission on tarkoitus antaa esitys asiasta syksyllä.  

Tähän mennessä ESIR-rahoitusta on hyväksytty 12,8 miljardin euron edestä. Hyväksytyt projektit edustavat yhteensä noin 100 miljardin euron investointeja, kun huomioon otetaan niiden mobilisoimat muut sijoitukset. Tämä on noin kolmasosa ohjelman 315 miljardin euron tavoitteesta koko kolmivuotiskaudelle.

Etenkin pk-yritykset ovat hyötyneet ESIR-rahoituksesta: tähän mennessä on hyväksytty arviolta 185 pk-yrityksille suunnattua rahoitussopimusta kansallisten rahoituksen välittäjien, kuten pankkien kanssa. Näiden sopimusten kautta välitettävä ESIR-rahoitus yhteensä 3,5 miljardia euroa. Yhteensä sopimuksiin liittyy noin 49 miljardin euron edestä muita sijoituksia ja noin 140 000 pk-yrityksen odotetaan hyötyvän näistä sopimuksista. Tämä on yli 65 prosenttia koko kolmivuotiskaudelle asetetusta 75 miljardin euron tavoitteesta. Komissio valmistautuukin siirtämään lisää varoja pk-yritysten tukemiseksi ESIR:n kautta.  

Noin puolet rahoitetuista projekteista liittyy energiaan tai tutkimukseen ja kehitykseen. Myös liikenteeseen ja digitalisointiin liittyviä projekteja on rahoitettu runsaasti. Hyväksyttyjä projekteja on yhteensä 249, jotka sijoittuvat 26 EU-maahan 28:sta. Suomessa rahoitusta on saanut Äänekosken biotuotetehdas sekä Pasilan keskustan Tripla-rakennushanke, jossa rakennetaan Helsingin suurin lähes nollaenergiarakennus.

Mikä on ESIR?

Euroopan strategisten investointien rahasto on osa Euroopan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on mobilisoida 315 miljardin edestä sijoituksia vuoteen 2018 mennessä. ESIR-ohjelma on Euroopan investointipankkiryhmän hallinnoima rahoitusohjelma, jossa verrattain pienellä määrällä julkista rahoitusta pyritään mobilisoimaan yksityisiä investointeja. ESIR-ohjelma tarjoaa takuun tappioiden varalta, mikä kattaa lainojen suuririskisimmän osan. Näin Euroopan investointipankki on voinut investoida useampiin, lähtökohtaisesti riskialttiimpiin hankkeisiin nopeammin kuin ilman ESIR-rahastoa. Pk-yritykset eivät asioi suoraan investointipankkiryhmän kanssa, vaan niille rahoitusta tarjoavat kansalliset välittäjäpankit. Suomessa välittäjäpankkina toimii toistaiseksi vain OP-ryhmä.

ESIR-ohjelma eroaa perinteisestä EU-hankerahoituksesta siten, että siihen liittyy vähemmän byrokratiaa. Lainaaja on suoraan yhteydessä Euroopan investointipankkiin tai kansalliseen rahoituksen välittäjään, ei komission virkamiehiin.

Euroopan investointihankeportaali tuo hankkeita ja sijoittajia yhteen

Osa investointiohjelmaa on myös vastikään käyttöönotettu Euroopan investointihankeportaali (EIPP). Se on verkkoalusta, joka yhdistää eurooppalaiset hankkeiden toteuttajat ja sijoittajat EU:sta ja sen ulkopuolelta, esimerkiksi Aasiasta ja Persianlahdelta. Tarkoituksena on tarjota sijoittajille entistä parempaa tietoa eri puolilla Eurooppaa toteutettavista nykyisistä ja tulevista hankkeista sekä parantaa hankkeiden näkyvyyttä investointeja varten. Portaaliin voi ilmoittaa investointihankkeita verratain kevyen prosessin kautta. Komissio loi portaalin sijoittajien ehdotuksesta, koska he kokivat, että hyviä sijoituskohteita on vaikea löytää.

Lisätietoa:


Regional information