Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020 har öppnat ansökningsförfarandet för vissa åtgärder

Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) operativa program för Finland 2014–2020 har öppnat ansökningsförfarandet för vissa åtgärder. Ansökningstiden är 23.6. - 9.9.2016.

Man ansöker om finansiering elektroniskt i Hyrrä-tjänsten eller på en särskild blankett. Maximistödet varierar från 20 % till 80 % beroende på projekt. Maximistödprocenten för varje åtgärd kommer fram i ansökningsanvisningarna för åtgärden i fråga. Målet med det operativa programmet är att för fiskerinäringen skapa en konkurrenskraftig omvärld, som uppmuntrar och ger möjligheter till en hållbar tillväxt och förnyelse av branschens värdekedja.

Ersättning för säl- och skarvskador kan sökas

Ansökan gäller ersättande av fångstskador som har uppstått under år 2015.  Ansökningstiden är 22.6. - 30.9.2016.

Läs mer:


Regional information