Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Euroopan meri- ja kalatalousrahastolta ensiapua koronatilanteeseen kalatalousalan yrityksille (Lappi)

Koronakriisi aiheuttaa vaikeuksia monille kalatalousalan yrityksille. Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa on otettu poikkeustilanteen helpottamiseksi käyttöön ennakkomaksut kehittämishankkeissa, tukitasojen harkinnanvarainen korottaminen sekä mahdollisuus pakkaamiseen liittyvien investointien tukemiseen myös julkisissa satamissa. Nämä tukitoimet ovat hyödynnettävissä heti hankkeissa, jotka liittyvät yritysten pyrkimykseen sopeutua koronakriisin aiheuttamiin muutoksiin.

Lisää tukitoimia on tulossa, ja niistä tiedotetaan, kun ne saadaan käyttöön.

Lue lisää: Ensiapua kalatalousalalle koronakriisissä: EMKR mahdollistaa tukitasojen korottamisen, ennakkomaksut kehittämishankkeissa ja pakkaamisen tukemisen julkisissa satamissa

Lapin ELY-keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalveluissa yhteyshenkilönä toimivat Jari Leskinen (@ely-keskus.fi) ja Maare Marttila (@ely-keskus.fi).